Beeker Strasse 32 46446 Emmerich-Elten (DE) +49 (0) 2828-902 9767

Terms of Use

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van duboisobbink.nl

Elten, januari 2016

 

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Dubois & Obbink en rechthebbenden zoals vermeld. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Dubois & Obbink is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. 

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Dubois & Obbink niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Dubois & Obbink aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. 

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Dubois & Obbink geven dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Dubois & Obbink hebben een strategische alliantie met lazydogz.nl voor de bouw en het onderhoud van de website duboisobbink.nl.

Informatie hierover kan worden opgevraagd bij:

Michel Dubois

Beeker Strasse 32 | 46446 Emmerich-Elten (DE) | info@lazydogz.nl

© 2016 duboisobbink.nl | lazydogz.nl

Newsline

404 NotFound - when media space becomes really useful

404 NotFound - when media space becomes really useful

1 Feb 2016 by Administrator

Wij hebben onze "Not Found" pagina een betere bestemming gegeven. Alleen al in de Europese Unie worden duizenden kinderen nog steeds vermist. Door op de Not Found (error 404) pagina automatisch een foto van een vermist kind op elke 404-pagina van de site te plaatsen vinden we... continue reading

Database optimalisatie

Database optimalisatie

14 Jan 2016 by Administrator

Voor de gebruikte databases binnen het CMS systeem van duboisobbink.nl wordt vanaf 15 januari 2016  iedere dag de cache opnieuw opgebouwd. Hiermee wordt de reactietijd sneller en neemt de overhead af.      continue reading

Fotokoppelingen en documenten viewer

Fotokoppelingen en documenten viewer

11 Jan 2016 by Administrator

Er is een publieke koppeling aangemaakt welke gebruikt gaat worden om foto's te kunnen weergeven. Naast deze fotoweergave is er gelijk een vertaler geactiveerd zodat pdf documenten direct zonder externe reader getoond kunnen worden.  Beide worden in een nieuw venster weergegeven.... continue reading